Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Demografický potenciál vybraného kraje
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Abstrakt: Obyvatelstvo obecně je nositelem sociálně ekonomických aktivit daného území, ať už jsou to aktivity související s produkcí, se spotřebou, s rozvojem infrastruktury, zabezpečením služeb atp. Určité demografické charakteristiky, jako je celkový počet obyvatel, hustota zalidnění, bazické a řetězové indexy, ukazatele věkové skladby, ekonomické nebo vzdělanostní úrovně atd. vypovídají o obyvatelstvu jako důležitém prvku prostorových činností. Současně umožňují pochopení základních vztahů mezi populací a rozvojem oblastí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FRRMSSOD Socioekonomická demografie