Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Abstrakt:
Česká republika se vyznačuje poměrně výraznými regionálními disparitami. Jedním z ukazatelů rozdílného regionálního vývoje je vybavenost službami (např. síť obchodů, dostupnost školských zařízení atp.). Pomocí analytických nástrojů je možné vymezit rozsah koncentrace a dostupnosti těchto služeb ve vybraných regionech. Smyslem je pak zejména hledání příčin a důsledků vzniku disparit regionů a navrhnutí možných opatření pro zlepšení dané situace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FRRMS
SIS Sídelní struktury