Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Naděje dožití ve zdraví
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Naděje dožití ve zdraví je velmi významným demografickým ukazatelem nejen samotného zdravotního stavu populace, ale také úrovně ekonomické, zdravotní a sociální péče nebo stavu životního prostředí. Naděje dožití ve zdraví se stává důležitým a aktuálním problémem v souvislosti s prodlužujícím se odchodem do důchodu i s finančními nároky na zdravotní a sociální systém. Podstatnou roli hraje také samotný pohled jedince na péči o vlastní zdraví a zdravý životní styl.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FRRMSSOD Socioekonomická demografie