Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Nejnovější trendy v naději dožití
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Abstrakt:
Od 70. let minulého století se začala ve všech vyspělých zemích prodlužovat délka života starých osob. Nebylo to nic, co by vzbuzovalo zvláštní pozornost, natož obavy. Právě naopak, prodlužování délky života bylo vnímáno veskrze pozitivně, pouze se začínaly objevovat úvahy na téma, jak delší život naplnit, aby nešlo o pouhé přežívání, ale o plnohodnotnou účast na životě společnosti. Teprve na počátku 90. let 20. stol. se začaly projevovat první ekonomické důsledky – rostoucí náklady na sociální a zdravotní péči o staré osoby.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení