Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Nejnovější trendy v naději dožití
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - head of department)
Thesis supervisor:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Social Studies - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Od 70. let minulého století se začala ve všech vyspělých zemích prodlužovat délka života starých osob. Nebylo to nic, co by vzbuzovalo zvláštní pozornost, natož obavy. Právě naopak, prodlužování délky života bylo vnímáno veskrze pozitivně, pouze se začínaly objevovat úvahy na téma, jak delší život naplnit, aby nešlo o pouhé přežívání, ale o plnohodnotnou účast na životě společnosti. Teprve na počátku 90. let 20. stol. se začaly projevovat první ekonomické důsledky – rostoucí náklady na sociální a zdravotní péči o staré osoby.

informace
There are no limitations of the topic