Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ochrana přírody v Německu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Abstrakt:
Student se ve své bakalářské práci zaměřuje na ochranu přírody v Německu. Pojednává o tamějších národních parcích.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení