Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Abstrakt: Student se ve své bakalářské práci zaměřuje na výskyt frazeologismů v odborné publikaci. Součástí práce je rovněž i pojednání o historii frazeologie jakožto vědní disciplíny a o různých typech frazémů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení