Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Abstrakt:
Student se ve své bakalářské práci zaměřuje na výskyt frazeologismů v odborné publikaci. Součástí práce je rovněž i pojednání o historii frazeologie jakožto vědní disciplíny a o různých typech frazémů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení