Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Summary:
Student ve své bakalářské práci analyzuje vybranou odbornou publikaci - dle dohody, a to z hlediska stylistiky, tzn. zaměřuje se na frazeologismy, archaismy, neologismy a další stylistické jevy.

informace
There are no limitations of the topic