Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Student ve své bakalářské práci analyzuje vybranou odbornou publikaci - dle dohody, a to z hlediska stylistiky, tzn. zaměřuje se na frazeologismy, archaismy, neologismy a další stylistické jevy.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení