Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Veřejné a soukromé základní a střední školy - teorie a praxe
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Antonín Crha
Abstrakt: Právní důsledky a ekonomický přínos zřízení soukromého gymnázia v prostorách základní školy.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení