Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Josef Kašák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Mgr. Josef Kašák, Ph.D.
Abstrakt:
Biodiverzita lesních ekosystémů je do značné míry závislá na způsobu lesního hospodaření, přičemž z řady prací vyplývá, že velká část biodiverzity je vázaná na tvar nízkého a středního lesa respektive na osluněné stromy. Saproxyličtí brouci (Coleoptera) tvoří přitom dominantní složku biodiverzity lesních ekosystémů a obecně je tato skupina užívána k bioindikaci změn v prostředí. Ústředním tématem práce je proto studování vlivu snížení zápoje při převodu lesa vysokého na les nízký na vybrané čeledi saproxylických brouků. Vlastní práce bude založena především na determinaci nasbíraného materiálu v laboratoři, který byl získán z letových pastí na studijních plochách ŠLP Křtiny. Získané informace o výskytech brouků budou testovány ve vztahu ke změně míry zápoje. Výsledky analýz následně umožní odpovědět na to, jak reagují společenstva, ekologické skupiny a konkrétní druhy brouků na různou míru prosvětlení porostu. Závěry práce budou uplatnitelné pro budoucí hospodaření zejména v chráněných lesích, kde je převod na tvar nízkého a středního lesa navržen.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.