Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Změny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letech
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Budou vyhodnoceny změny růstových parametrů nepravé smíšené kmenoviny, která byla ponechána samovolnému vývoji v národní přírodní rezervaci.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení