Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Práce se zabývá vypracováním přehledu postupů používaných při hodnocení kvality materiálu rezonančních desek, následně návrhem postupu hodnocení dřeva založeného na obrazové analýze.

There are no limitations of the topic