Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Práce se zabývá vypracováním přehledu postupů používaných při hodnocení kvality materiálu rezonančních desek, následně návrhem postupu hodnocení dřeva založeného na obrazové analýze.

There are no limitations of the topic