Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využití akustických emisí při tahové zkoušce
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Pomocí akcelerometrů bude sledována akustická emise kmene a/nebo kořenového systému při zatížení stromu.

There are no limitations of the topic