Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Využití akustických emisí při tahové zkoušce
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Pomocí akcelerometrů bude sledována akustická emise kmene a/nebo kořenového systému při zatížení stromu.

There are no limitations of the topic