Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Experimentální modální analýza stromu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Pomocí akcelerometrie bude popsána dynamická odezva stromu, zjištěny budou zejm. vlastní frekvence a tvary kmitání stromu či jeho části.

There are no limitations of the topic