Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovení mechanických vlastností kořenů
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 4
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Budou provedeny mechanické testy na vzorcích dřeva kořenů či na částech kořenů různého průměru. Data budou statisticky zpracována, sledován bude vliv faktorů (upřesněno v rámci zadání práce).

There are no limitations of the topic