Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Abstrakt: Závěrečná práce zaměřena na využití moderních navigačních technologií při monitoringu a řízení pohybu zemědělských strojů po pozemcích. Práce zahrnuje popis lokalizace pomocí globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), zhodnocení požadované přesnosti pro jednotlivé pěstební zásahy a přehled technických řešení pro navádění a monitoring strojů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení