Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 6
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Experimentálně budou stanoveny rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu. Data budou statisticky zhodnocena a porovnána s údaji dostupnými v literatuře. Sledován bude vliv dalších faktorů zejm. hustoty dřeva. Druh dřeva bude upřesněn rámci zadání práce.

There are no limitations of the topic