Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
6
Proposed by:
Summary: Experimentálně budou stanoveny rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu. Data budou statisticky zhodnocena a porovnána s údaji dostupnými v literatuře. Sledován bude vliv dalších faktorů zejm. hustoty dřeva. Druh dřeva bude upřesněn rámci zadání práce.

There are no limitations of the topic