Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Stanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavu
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
6
Proposed by:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Experimentálně budou stanoveny základní charakteristiky (zejm. modul pružnosti, mez úměrnosti, mez pevnosti) dřeva v čerstvém stavu. Data budou statisticky zhodnocena a porovnána s údaji dostupnými v literatuře. Druh dřeva a způsob namáhání budou upřesněny v rámci zadání práce.

There are no limitations of the topic