Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem závěrečné práce je vyhodnotit výsledky monitoringu zemědělských plodin na experimentálních lokalitách bezpilotními systémy (UAS). Práce zahrnuje popis metod pořizování snímků, jejich základního zpracování, hodnocení porostů pomocí vegetačních indexů a prostorové analýzy daného území. Výsledkem bude metodický návrh uplatnění tohoto typu monitoringu jako nástroje podpory agronomického rozhodování.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia