Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Stanovení úrovně variability a vymezení rozdílných oblastí v rámci jednotlivých pozemků je nezbytným krokem pro úspěšné zavádění postupů precizního zemědělství. Závěrečná práce je zaměřena na stanovení postupu hodnocení prostorové variability vybraných lokalit z družicových snímků. Pro tyto účely budou použity satelitní snímky Landsat 8 LDCM, které budou analyzovány v geografických informačních systémech ArcGIS a ENVI, a výsledky terénního průzkumu na daném území.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia