Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Abstrakt:
Stanovení úrovně variability a vymezení rozdílných oblastí v rámci jednotlivých pozemků je nezbytným krokem pro úspěšné zavádění postupů precizního zemědělství. Závěrečná práce je zaměřena na stanovení postupu hodnocení prostorové variability vybraných lokalit z družicových snímků. Pro tyto účely budou použity satelitní snímky Landsat 8 LDCM, které budou analyzovány v geografických informačních systémech ArcGIS a ENVI, a výsledky terénního průzkumu na daném území.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení