Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
3
Navrhol: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Abstrakt:
Předmětem závěrečné práce je návrh systému variabilní aplikace na postřikovací technice , kombinující mapové podklady a online senzorové měření porostu. Práce zahrnuje zpracování postupu sběru a analýzy mapových podkladů v GIS a vyhodnocení stanovení biofyzikálních vlastností porostu z průběžného senzorového měření.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia