Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informací
State of topic: approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je porovnat výsledky různých softwarů na rozdílných zahradnických plodinách (révě vinné a meruňkách). K vyhodnocení dat bude použito různých koeficientů podobnosti.

There are no limitations of the topic