Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Porovnání softwarů pro analýzu genetických informací
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Cílem práce je porovnat výsledky různých softwarů na rozdílných zahradnických plodinách (révě vinné a meruňkách). K vyhodnocení dat bude použito různých koeficientů podobnosti.

There are no limitations of the topic