Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Abstrakt:
Na výzkumných plochách ÚZPL založených na rozhodujících stanovištích 2. až 6. lesního vegetačního stupně byl současně vysázen prostokořenný a krytokořenný sadební materiál buku lesního, smrku ztepilého, borovice lesní a douglasky tisolisté. Cílem je zjistit klady a zápory užitého krytokořenného sadebního materiálu. Práce jsou finančně a organizačně zajištěny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.