Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zakládání a pěstění lesů - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Abstrakt:
Na základě komplexní analýzy stanoviště a současného stavu lesních porostů bude zpracován návrh obnovy lesa. Návrh bude zpracován pro výměru lesa min. 100 ha v časovém horizontu 10 let. Zájmovou oblast si vybere posluchač sám nebo mu bude zadána.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.