Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Abstrakt: Na základě komplexní analýzy stanoviště a stanovené funkce porostu bude zpracován komplexní návrh rekultivace recentního útvaru nebo těžko zalesnitelné lokality. Návrh bude zpracován až do doby zajištění kultur. Zájmovou oblast si vybere posluchač sám nebo mu bude zadána.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.