Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Abstrakt:
Na základě komplexní analýzy stanoviště a stanovené funkce porostu bude zpracován komplexní návrh zalesnění (ozelenění) zemědělské půdy nebo těžko zalesnitelné lokality o výměře min. 10 ha. Návrh bude zpracován až do doby zajištění kultur. Zájmovou oblast si vybere posluchač sám nebo mu bude zadána.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.