Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Financování škol z pohledu státních dotací
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Ústav:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je popis systému financování škol zřízených krajem v České republice, vývoj a změny ve způsobu financování před a po vzniku krajských úřadů. Práce bude zaměřena na toky finančních prostředků z MŠMT a z ÚSC, převážně na státní dotace, které jsou školám poskytovány. Podrobně se bude práce zabývat programem vyhlašovaným MŠMT "Státní informační politika ve vzdělávání", který je zaměřen na rozvoj informačních technologií na školách. Cílem práce bude analýza výše poskytnuté dotace v jednotlivých letech v Moravskoslezském kraji, srovnání úrovně vybavení škol, využitelnost dotace v jednotlivých oblastech poskytování a zhodnocení jejího přínosu pro vzdělání ať pedagogů či žáků.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení