Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Reason for rejection:
Preklep v nazvu. Horak
Summary:
Práce vymezuje pojem etnicita a zkoumá případ běloruské etnicity v souciokulturním aspektu. Autor by měl vypracovat metodologii pro zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informace
There are no limitations of the topic