Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Práce zkoumá mluvenou (příp. i psanou) řeč v genderovém aspektu. Je možné se zaměřit na různé aspekty: řeč mužů a žen obecně, řeč mužů a žen v pracovním prostředí, řeč žen ve řidící funkci apod. Autor by měl vypracovat metodologii pro zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informace
There are no limitations of the topic