Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Katerina Kedron, Ph.D.
Abstrakt: Práce zkoumá mluvenou (příp. i psanou) řeč v genderovém aspektu. Je možné se zaměřit na různé aspekty: řeč mužů a žen obecně, řeč mužů a žen v pracovním prostředí, řeč žen ve řidící funkci apod. Autor by měl vypracovat metodologii pro zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení