Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Katerina Kedron, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by: Katerina Kedron, Ph.D.
Summary: Práce je zaměřena na výzkum fenoménu běloruské kultury. Vymezuje se samotný pojem kultura, analyzuje se role sociálních a politických podmínek ve formování a současném vývoji běloruské kultury, příp. jejich konkrétních odvětví (např. malířství, folklor apod.). Autor by měl vypracovat metodologii pro zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informace
There are no limitations of the topic