Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Katerina Kedron, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Katerina Kedron, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřena na výzkum fenoménu běloruské kultury. Vymezuje se samotný pojem kultura, analyzuje se role sociálních a politických podmínek ve formování a současném vývoji běloruské kultury, příp. jejich konkrétních odvětví (např. malířství, folklor apod.). Autor by měl vypracovat metodologii pro zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení