Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Katerina Kedron, Ph.D.
Abstrakt:
Práce je zaměřena na výzkum fenoménu běloruské kultury. Vymezuje se samotný pojem kultura, analyzuje se role sociálních a politických podmínek ve formování a současném vývoji běloruské kultury, příp. jejich konkrétních odvětví (např. malířství, folklor apod.). Autor by měl vypracovat metodologii pro zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení