Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Společnost a jazyk: genderový aspekt
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Katerina Kedron, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Katerina Kedron, Ph.D.
Abstrakt: Práce se soustředí na problém genderu jako sociokulturního fenoménu. Důraz se klade na možnost vlivu jazyka na vnímání genderu ve společnosti. Projevuje se v běžném životě tzv. jazykový sexismus (neboli androcentrismus) ? Jedná se o sexismus? Jak a kde se s těmito projevy setkáme? Je nutné eliminovat případy jazykového "zamlčování" žen? Autor by měl vypracovat metodologii pro zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení