Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Katerina Kedron, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se soustředí na problém genderu jako sociokulturního fenoménu. Důraz se klade na možnost vlivu jazyka na vnímání genderu ve společnosti. Projevuje se v běžném životě tzv. jazykový sexismus (neboli androcentrismus) ? Jedná se o sexismus? Jak a kde se s těmito projevy setkáme? Je nutné eliminovat případy jazykového "zamlčování" žen? Autor by měl vypracovat metodologii pro zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení