Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Katerina Kedron, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je zmapovat, jak mediální texty (psané, příp. i ústní) odráží pohled společnosti na gender jako sociokulturní fenomén. Autor by měl vypracovat metodologii zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informaceThere are no limitations of the topic