Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat, jak mediální texty (psané, příp. i ústní) odráží pohled společnosti na gender jako sociokulturní fenomén. Autor by měl vypracovat metodologii zpracování tématu, shromáždit a nastudovat potřebnou odbornou literaturu, v neposlední řadě sehnat materiály pro analýzu zkoumaného fenoménu, jehož rozbor bude představen ve výsledném textu

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení