Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití virtualizace pro automatizovanou administraci a nasazení softwaru
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Virtualizace je v současné době etablovala na polu serverů, v oblasti desktopového nasazení však není příliš rozšířena. Existují však nástroje i pro nasazení na desktopové systémy. Výstupem závěrečné práce je nalezení vhodných nástrojů pro virtualizaci desktopů a jeho nasazení, včetně softwarového vybavení. Součástí je návrh a implementace workflow pro optimální nasazení na učebnách PEF a s ohledem na zaměření učeben.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení