Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití virtualizace pro automatizovanou administraci a nasazení softwaru
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Koubek
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Tomáš Koubek
Abstrakt: Virtualizace je v současné době etablovala na polu serverů, v oblasti desktopového nasazení však není příliš rozšířena. Existují však nástroje i pro nasazení na desktopové systémy. Výstupem závěrečné práce je nalezení vhodných nástrojů pro virtualizaci desktopů a jeho nasazení, včetně softwarového vybavení. Součástí je návrh a implementace workflow pro optimální nasazení na učebnách PEF a s ohledem na zaměření učeben.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení