Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vzdálené hromadné nasazení operačních systémů na skupinu desktopových počítačů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Tomáš Koubek
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Tomáš Koubek
Abstrakt:
Hromadné nasazení operačních systémů na skupinu více počítačů je trendem současné systémové administrace. Výstupem práce je systém pro vzdálené nasazení OS pro učebny ÚI PEF s podporou multiboot systémů. Systém by měl umožnit vzdálenou tvorbu instalačního image a vzdálené nasazení na libovolnou skupinu strojů. Je možné využít již existující nástroje (Clonezilla + DRBL, MS SCCM), případně libovolné freewarové nástroje.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení