Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vyhodnocení druhového složení vegetace v trvalých kulturách (ovocný sad, vinice, chmelnice) nebo v zahradnických kulturách
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Summary: Cílem práce je vyhodnotit druhové složení vegetace případně intenzitu zaplevelení v trvalých kulturách jako jsou ovocné sady, vinice, chmelnice případně zahradnických kulturách (zelinářství, skleníky). Student provede stanovení zaplevelení dle odpovídající metodiky a to v lokalitě dle vlastního výběru. Na základě výsledků provede vyhodnocení případné škodlivosti a také ekologického významu nalezených druhů rostlin.

There are no limitations of the topic