Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Druhové složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Summary: Cílem práce je vyhodnotit druhové složení vegetace a určit intenzitu výskyt jednotlivých druhů rostlin na pozemcích, kde jsou fotovoltaické elektrárny. Student provede vyhodnocení vegetace dle odpovídající metodiky a to v lokalitě, kterou si sám určí. Na základě výsledků provede vyhodnocení druhové pestrosti a četnosti výskyt jednotlivých druhů rostlin, dále pak stanoví význam nalezených druhů pro produkci elektřiny a pro provoz fotovoltaických elektráren a dál také význam druhů pro ekosystém.

There are no limitations of the topic