Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vybrané charakteristiky z biologie vybraného druhů z čeledi hvězdicovitých nebo miříkovitých
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Summary: Cílem práce je zjistit klíčivost nažek sledovaného druhů, které dozrály v odlišných podmínkách. Hlavní pozornost bude věnována především hmotnosti a klíčivosti nažek, které dozrály na odlišných stanovištích. Student provede sběr semenného materiálu určitého druhů ve vybrané lokalitě. Následně provede stanovení požadovaných vlastností podle odpovídající metodiky. Tyto vlastnosti budou sloužit k rozšíření znalostí o reprodukčních schopnostech vybraného druhu. Studium bude zaměřeno především na Conium maculatum, Cirsium arvense, Lactuca serriola a Tripleurospermum inodorum případně jiný druh dle vlastního výběru.

There are no limitations of the topic