Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Při měření deformace kmene v průběhu tahové zkoušky jsou extenzometry připevňovány pomocí vrutů či hřebů. Studie je zaměřena na zjištění vlivu hloubky upevnění na hodnoty naměřeného posunutí a tudíž na výsledek zkoušky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-ARB ArboristicsB-ARB-ARB Arboristics-- not entered --
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry-- not entered --
B-FOR ForestryB-FOR-ARB Arboriculture-- not entered --
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.