Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Při měření deformace kmene v průběhu tahové zkoušky jsou extenzometry připevňovány pomocí vrutů či hřebů. Studie je zaměřena na zjištění vlivu hloubky upevnění na hodnoty naměřeného posunutí a tudíž na výsledek zkoušky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-ARB ArboristicsB-ARB-ARB Arboristics
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry
B-FOR ForestryB-FOR-ARB Arboriculture
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.