Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Státní památková péče a její problémy v praxi
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Eva Patloková
Abstrakt: 1. Úvod 2. Popis správního obvodu ORP Tišnov, počet kulturních památek, nejvýznamější památky, výčet památkových zón a ochranných pásem 3. Přehled činnosti v posledních pěti letech, počet vydaných závazných stanovisek, z toho podíl závazných stanovisek přímo na kulturní památky, popis ostatní agendy na úseku státní památkové péče 4. Problém použití nových technologií a prvků ve stavebnictví 5. Koncepce státní památkové péče 6. Různé výklady návaznosti „památkového zákona“, správního řádu a „nového stavebního zákona“ v souvislosti s vydáváním závazných stanovisek 7. Problém dvojkolejného systému státní památkové péče podle platného památkového zákona, který odděluje odbornou a výkonnou složku státní památkové péče 8. Problémy z praxe na MěÚ Tišnov 9. Závěr

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení