Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Abstrakt:
Téma v souvislosti s optimalizací rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení