Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Organizace provedení technické kontroly
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Abstrakt:
Téma v souvislosti s organizací provedení technické kontroly.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení