Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Summary:
Práce se zaměří na výzkum dochovaných stop reliktní krajiny v ČR. S ohledem na šíři problematiky bude vybrán konkrétní typ reliktní krajiny. Součástí výzkumu bude studium zahraničních přístupů k ochraně a managementu reliktní krajiny. Na příkladu modelového území bude provedeno detailní studium historického vývoje území, budou vymezeny historické krajinné struktury a navržen způsob jejich konzervace nebo obnovy v nových společenských souvislostech.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-LA Landscape ArchitectureD-LA-LA Landscape Architecture